AVG Web TuneUp 4.3.9.626

AVG Web TuneUp 4.3.9.626

AVG Technologies – 3MB – Shareware –
ra khỏi 4 phiếu
5 Stars User Rating
AVG Web TuneUp là một add-on trình duyệt Internet Explorer, Google Chrome và Mozilla Firefox. Nó tính năng offeres giống như trang web an toàn cung cấp xếp hạng an toàn cho trang web, làm không theo dõi để chặn các trackers từ xã hội và các trang web khác, cùng với một trình duyệt sạch để rõ ràng lên bộ nhớ cache của trình duyệt. Nó đi vào để thiết lập. như các nhà cung cấp tìm kiếm mặc định, cũng như của bạn Trang chủ và trang tab mới. AVG Web TuneUp đã gần đây tin tức như nó đã được tìm thấy ở đó. Công ty đã nói rằng nó đã vá các lỗ hổng, nhưng tuy nhiên, nhiều người đang tìm kiếm một cách để gỡ bỏ cài đặt chương trình bổ trợ trình duyệt này.

Tổng quan

AVG Web TuneUp là một Shareware phần mềm trong danh mục Phát triển mạng được phát triển bởi AVG Technologies.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 6.440 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của AVG Web TuneUp là 4.3.9.626, phát hành vào ngày 26/03/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 16/04/2014. Phiên bản phổ biến nhất là 4.3.9.626, được sử dụng bởi 40 % trong tất cả các cài đặt.

AVG Web TuneUp đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 3MB.

Người sử dụng của AVG Web TuneUp đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho AVG Web TuneUp!

Cài đặt

người sử dụng 6.440 UpdateStar có AVG Web TuneUp cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
AVG Technologies
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại